Eileideroperatie

Als de onvruchtbaarheid het gevolg is van een beschadiging van de eileiders, is het soms mogelijk het probleem te verhelpen met behulp van microchirurgie. Deze procedure houdt echter een grote buikoperatie in waarbij rekening gehouden moet worden met een herstelperiode van enige weken. Een ander nadeel is het risico op terugkeer van de afwijking als niet binnen een jaar na de operatie een zwangerschap ontstaat. Het voordeel van een operatie is dat er kans op een zwangerschap bestaat zonder verdere medische behandeling.