Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)

bigstock-Artificial-fertilization-54261296

De laatste paar jaar zijn verschillende technieken ontwikkeld voor gevallen waarin het sperma van slechte kwaliteit is. Vooral ICSI biedt in dit geval een bijna ‘normale’ bevruchtingskans. Ongeveer 50 procent van de eicellen die door middel van stimulatie met hormonen en punctie (opzuigen via een naald) zijn verkregen, worden bevrucht.

ICSI is een techniek waarbij met behulp van een dun glazen staafje één zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd. Het injecteren van de zaadcel gebeurt met een speciale microscoop. De ene micro-arm houdt het eitje vast, de andere injecteert de zaadcel. De rest van de procedure is identiek aan die van IVF. Nadat de bevruchte eitjes in de stoof zijn geweest, worden ze vervolgens onder de microscoop onderzocht. Alleen de embryo’s van goede kwaliteit komen daarna in aanmerking voor terugplaatsing in de baarmoeder.

Wanneer wordt ICSI aanbevolen?