Persoonlijk

Jullie

Het is natuurlijk heel mooi dat er verschillende mogelijkheden zijn om een verminderde vruchtbaarheid te behandelen. Maar dit houdt ook in dat zoiets intiems als ‘zwanger worden’ een medische benadering krijgt. Jullie moeten je overgeven aan soms vervelende of pijnlijke onderzoeken, die bovendien veel tijd kosten. De verwachtingen zijn hooggespannen in deze emotioneel beladen tijd. Bovendien kunnen de hormonen die nodig zijn voor bepaalde behandelingen voor extra stemmingswisselingen zorgen.

Emoties

De maatschappij erkent het verdriet dat ongewenste kinderloosheid met zich meebrengt vaak niet. Degenen die eronder lijden, hebben soms het gevoel dat ze hun emoties moeten verbergen. Dit leidt weer tot een gevoel van schaamte of isolement. Als je anderen ontmoet die zich in dezelfde situatie bevinden, besef je dat je niet de enige bent en dat je emoties er mogen zijn. Als je over je emoties kunt praten, zullen ze waarschijnlijk minder hevig worden.

Beleef het samen

Stress rondom het uitblijven van een zwangerschap en het ondergaan van de verschillende procedures bij fertiliteitonderzoeken en zwangerschapstherapie kunnen je relatie op allerlei manieren op de proef stellen. Probeer alles zoveel mogelijk ‘samen’ te ondergaan. Bezoek zoveel mogelijk samen de specialist en toon begrip voor wederzijdse emoties. Vaak lopen die niet synchroon.

Je relatie

Alsof de verminderde vruchtbaarheid niet al ellende genoeg is, komt daar vaak nog een probleem bij. De relatie met je partner, zowel op het seksuele als op het emotionele vlak, komt onder druk te staan. Het is heel goed mogelijk dat de seksuele relatie er onder te lijden heeft. Seks is van een plezierig gebeuren veranderd in ‘iets dat moet’. Dan is het logisch dat je er minder zin in hebt.

Al voelt het tijdens een behandeling niet zo, houd steeds in gedachten dat jullie zelf de regie in handen hebben. Jullie bepalen zelf tot hoever je wilt gaan. Veel paren hebben baat bij een afspraak over hoe lang ze zullen proberen zwanger te worden. Vaak vermindert een pauze tussen de behandelingen tijdelijk de spanning.

Seksualiteit

Jullie seksuele omgang kan lijden onder het uitblijven van de zwangerschap. Zeker als jullie die ook nog als oorzaak van het probleem zien. Per slot van rekening beschouwen de meeste mensen zwangerschap als een logisch gevolg van gemeenschap.

Misschien dat jullie na verloop van tijd steeds minder plezier beleven aan het vrijen en het als een opgave gaan beschouwen. Geen wonder. Medische procedures, temperatuurgrafieken en seks-volgens-schema zijn, op z’n zachts gezegd, weinig bevorderlijk voor genot, plezier en spontaniteit. Vergeet echter niet dat er nog heel wat vrouwen spontaan zwanger worden gedurende deze moeilijke periode. Spreek af om tijdens de onvruchtbare periode van de cyclus ‘voor je plezier’ te vrijen. Doe je best om de intimiteit van vroeger niet verloren te laten gaan.

Praten

Bovendien kunnen de hormonen die nodig zijn voor bepaalde behandelingen voor extra stemmingswisselingen zorgen. Probeer er een positieve draai aan te geven en zorg dat je er met elkaar over blijft praten. Dat laatste geldt trouwens voor de hele situatie. Iedereen zal op zijn of haar eigen manier omgaan met de problemen. Zorg ervoor dat je contact houdt met elkaar. Ook is het belangrijk om je sociale en werkende leven niet te verwaarlozen.

Judith (30): ‘Mijn vriend en ik zijn erg verschillend van karakter, ik ben juist heel open en emotioneel, en bij hem moet je altijd eruit slepen waar hij mee zit. Toen bleek dat ik niet spontaan zwanger werd, heeft dat onze relatie in het begin geen goed gedaan. Door die karakterverschillen dreigden we uit elkaar te groeien: ik wilde juist met hem praten over de dingen waar ik mee zat, terwijl hij het juist zelf aan het uitknobbelen was. Ik werd daar alleen maar nog ongelukkiger van dan ik al was. Gelukkig hebben we die neerwaartse spiraal op tijd weten te doorbreken, door samen lange gesprekken te voeren over onze zorgen en emoties. Nu zijn we een sterker team dan dat we ooit waren!’