IVF en ICSI met sperma dat direct verkregen is uit bijbal of zaadbal nu toegestaan.

Bij sommige mannen is het niet mogelijk om geschikt sperma te verkrijgen via een zaadlozing. Het  verkrijgen van goede zaadcellen via een punctie van de bijbal (PESA) of zaadbal (TESE) kan hierbij een oplossing zijn. Hoewel deze behandeling in het buitenland al ruim twintig jaar wordt uitgevoerd vonden de Nederlandse artsen de veiligheid van de behandeling lange tijd nog niet voldoende bewezen. De behandeling mocht vanaf 2000 slechts worden uitgevoerd in studieverband. Veel Nederlandse stellen weken hierom uit naar het buitenland. Nederlands onderzoek liet zien dat de kans op aangeboren afwijkingen niet hoger is dan bij reguliere ICSI-behandelingen. Van de 197 TESE-kinderen die tussen 2007 en 2012 in Nederland zijn geboren, heeft 6 procent een aangeboren afwijking, wat overeenstemming is met buitenlandse studies. In februari 2012 hebben de beroepsbeoefenaren aangegeven bij minister Schippers dat zij PESA en TESE veilig genoeg achten om de behandeling op bredere schaal te gaan toepassen. Na overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ging de minister akkoord mits voldaan zou worden aan zorgvuldige kwaliteitsnormen. De gynaecologenvereniging NVOG, de Vereniging van Klinisch Embryologen (KLEM) en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) hebben in juni een gezamenlijke kwaliteitsnorm gepubliceerd. Daarom ziet de minister met ingang van 1 oktober geen belemmeringen meer.

Afkortingen:

IVF: In Vitro Fertilisatie
ICSI: Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie
PESA: Percutane Epididymale Sperma Aspiratie
TESE: Testiculaire Sperma Extractie

Referenties:

Medisch Contact: Nr. 40 – 02 oktober 2014
Staats Courant: Jaargang 2014, Nr. 25471

Laatst aangepast: 22 oktober, 2014.