Na de intake bij de gynaecoloog blijkt uit de medische onderzoeken dat de kans op een spontane zwangerschap bij jullie klein is. In dat geval volgt er eventueel een medisch traject. Afhankelijk van de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap wordt een vruchtbaarheidsbehandeling geadviseerd. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk, maar helaas is een vruchtbaarheidsbehandeling geen garantie op een zwangerschap.

In het algemeen onderscheiden we twee soorten vruchtbaarheidsbehandelingen: bevruchting binnen het lichaam en bevruchting buiten het lichaam. Daarnaast zijn er aanvullende behandelingen mogelijk, waaronder het doorspoelen van de eileiders of een chirurgische ingreep.

Bevruchting binnen het lichaam

Als het mogelijk is wordt meestal gestart met een bevruchting binnen het lichaam. De minst ingrijpende methode is ovulatie-inductie (OI), bedoeld voor vrouwen waarbij de eisprong uitblijft of onregelmatig is. Tijdens deze behandeling wordt geprobeerd de eisprong op te wekken met medicatie. Ovulatie-inductie wordt toegepast als er te weinig hormonen worden geproduceerd of wanneer eicellen niet reageren op prikkels vanuit de hersenen.

Wanneer de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid bij de man ligt, dan komen jullie mogelijk in aanmerking voor IUI (intra-uterine inseminatie). Hierbij wordt het sperma eerst bewerkt, zodat er meer goede zaadcellen in zitten. Daarna brengt de arts of de verpleegkundige het zaad direct in de baarmoeder. Lees hieronder meer over beide behandelingen en mogelijke medicatie.

Bevruchting buiten het lichaam

Wanneer bevruchting binnen het lichaam niet succesvol of niet mogelijk is, dan volgt een behandeling met bevruchting buiten het lichaam. We onderscheiden twee mogelijke vruchtbaarheidsbehandelingen: IVF en ICSI. Deze behandelingen lijken grotendeels op elkaar. In beide gevallen worden de eierstokken eerst gestimuleerd om meer eicellen te laten rijpen. De eicellen worden met een punctie uit je eierstok gehaald en na bevruchting in het laboratorium teruggeplaatst in je baarmoeder.

Het verschil is dat bij ICSI de zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd en bij IVF de zaadcel en eicel elkaar zelfstandig vinden in de reageerbuis. De behandeling neemt ongeveer vier weken in beslag (één cyclus). De kans op een kind is per cyclus ongeveer 30%. De kans van slagen hangt van veel verschillende factoren af en is per stel verschillend. Lees hieronder meer.