Bij een doorverwijzing naar de gynaecoloog kun je zelf een behandelcentrum kiezen. Maar waar let je dan op?

Niet alle ziekenhuizen voeren ook alle behandelingen uit. Informeer dus van tevoren of het ziekenhuis bij jou in de buurt een fertiliteitsafdeling heeft. Maar houdt er ook rekening mee dat wanneer je een meer geavanceerde behandeling nodig hebt, je wellicht ook weer naar een ander centrum kan worden doorgestuurd.

De Monitor Fertiliteitszorg

Start je zoektocht op de website van patiëntenvereniging Freya. Zij hebben op hun site De Monitor Fertiliteitszorg  waarmee je kunt zoeken op behandeling én plaats. Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken. De monitor geeft onder andere informatie over patiëntgerichtheid, faciliteiten en behandelingen.

Moet ik rekening houden met de slagingspercentages van een kliniek?

Of je wel of niet zwanger wordt, blijft een verrassing. Dat is van tevoren niet te voorspellen. Een zwangerschap blijft een wonderlijk proces. Wel kan het zijn dat door ervaring van artsen, in het ene centrum andere afwegingen en keuzes worden gemaakt dan in het andere. Daarom is het altijd de moeite waard om ook te kijken naar slagingspercentages van de verschillende behandelcentra.

Een lager slagingspercentage betekent niet automatisch ook een slechtere behandeling.

Sommige centra behandelen wellicht verhoudingsgewijs net iets meer gecompliceerde onvruchtbaarheidsproblemen waarbij de slagingskans al lager ligt. Laat je dus niet alleen leiden door hoge slagingspercentages, maar houdt ook rekening met de zorg en aandacht die het centrum biedt.  

Landelijke IVF-resultaten

Toch nieuwsgierig naar de slagingspercentages van de verschillende centra? De NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) publiceert elk jaar de landelijke IVF-resultaten. Kijk niet alleen naar het slagingspercentage maar houd daarbij ook rekening met de afstand in kilometers. Als je een vruchtbaarheidsbehandeling start, is het wel fijn als je niet zo ver hoeft te reizen. Je moet dan namelijk regelmatig naar het behandelcentrum.

Succespercentage naar recordhoogte gestegen 

In Nederland gaat het sowieso goed met het aantal geslaagde zwangerschappen na een IVF-behandeling. In 2019 is het percentage van zwangerschappen, na een IVF-behandeling, namelijk naar een nieuwe recordhoogte gestegen. Het overall succespercentage van IVF/ICSI per cyclus nam in 2019 ten opzichte van 2018 toe van 37,1% naar 42,0% en mede daardoor maken steeds meer vrouwen gebruik van deze behandeling. Dit betekent dat één op de 30 baby’s in Nederland inmiddels een IVF-kindje is.